برای معلمی از جنس پروانه ها

چه زیباست در این جهان پرهیاهو هنوز کسانی که به زعم من پایه های جهان بر وجودِ نابشان استواراست ، عاشقانه گام در راه آموزگاریشان و تعالی کودکان این مرزو بوم می نهند ؛ کسانی چون شما جناب آقای واعظی عزیز که نمودِ آموزه های آگاهانه و هوشمندانه تان در زمینه ی پرورش روح انسانی در بزرگمردان کوچکتان را در کیان گل شاهدم ؛ رغبت دیدنی او به کتاب خوانی و نظمی که هر چند هنوز کامل نیست ولی بذر آن در وجودش پاشیده شده است و ...
حتم دارم روزی که یک مرد شود شما یکی از آموزگارانی هستید که در ذهنش ماندگار و آموزه هایتان هماره رهنمون راه زندگیش خواهد بود .
کیان عزیز به مقطع دبیرستان وارد شد و برخود لازم دیدم از زحمات و از اندیشه های نیکتان در راه پرورش فرزندانمان و از همّت والایتان در پیشبرد رسالتی که بر دوش دارید ، نهایت سپاس خودم را لااقل در یک نامه الکترونیکی ارسال کنم .
قدمهایتان استوار و همتتان بدرقه راه و هرقدمتان مورد قبول و رضای پروردگار .🌺🌺🌺🌺
ارادتمند شما پدر و مادر کیان نواب. تابستان ۱۳۹۸

منتشر شده در 01 مرداد 1398 ساعت 21:06