لوازم مورد نیاز برای اول مهر

1 ـ دفتر ریاضیات : 80  یا 100 برگ 
2 ـ دفتر علوم : 50 برگ
3 ـ دفتر اجتماعی : 50 برگ
4 ـ دفترچه ی یادداشت
5 ـ  یک بطری آب کوچک
6 ـ  یک ظرف کوچک دردار برای چاشت
7 ـ لوازم درس هنر توسط مربّی مربوطه اعلام خواهد شد.

والدین عزیز و بچه های خوب :
& اگر از دفتر فنری استفاده می کنید ، هنگام قرار دادن درکیف و حمل و نقل آن، دقّت داشته باشید.
وقتی فنر این دفترها کج شود، استفاده از آن سخت است.
& کتاب ها ی درسی را، با نایلون شفافِ ساده و یا نایلون های شفاف چسب دار، جلد کنید.
نام خود را درصفحه ی اوّل کتاب ها بنویسید.
& از برچسب های تصویری روی دفترها و کتاب ها، خودداری کنید.
& بچّه ها نیازی ندارند با خود، جامدادی ( کیفِ لوازم نوشتاری ) بیاورند. لوازم نوشتاری، روی میز کار در کلاس، آماده است.
از وسایلی که قبلاً تهیّه شده است؛ فقط در منزل استفاده شود.
& درکلاس درس نیازی به استفاده از ساعت مچی نیست. اگر ضرورتی برای بیرون از مدرسه وجود دارد، هنگام ورود به کلاس، تا پایان روزکاری، آن را در کیف خود قرار دهید.
& بچّه ها از آوردن فلش و سی دی ، برای فعّالیت های علمی ، بدون هماهنگی با معلّم ، خودداری کنند.
& حتماً با لباس فرم به کلاس بیایید. از لباس فرم خود مراقبت کنید. نام خود را در قسمتی از پشت لباس بنویسید.
والدین محترم، یک قلاّب کوچک (برای آویزان کردن لباس روی جالباسی) پشت یقه ی آن بدوزید. این کار باعث می شود لباس بچّه ها از جالباسی نیفتد.
& اگر بچّه ها ، از کیف سال گذشته ی خود استفاده می کنند ؛ عالیست و اگر در فکر تهیه ی کیف جدید هستید ، حتماً به حجم کیف و اندازه ی مناسب آن توجه فرمایید.

منتشر شده در 24 شهریور 1398 ساعت 08:05