جلسه ی دیدار با والدین عزیز

والدین عزیز ، با توجّه به قراری که در دیدارهای تابستانی گذاشتم ،
جلسه ای برای اعلام برنامه های سال تحصیلی ، روز یکشنبه 31 شهریور ، ساعت 10 صبح تا 11 با شما خواهم داشت.
حتماً حضور داشته باشید.
دیدار ما ، مدرسه ، اتاق کار بچّه ها.
متشکرم.

منتشر شده در 27 شهریور 1398 ساعت 21:57