عصرانه (تکالیف) یکشنبه 7 مهر

بچّه های عزیز به علّت آلودگی هوا و تعطیلی فردا یکشنبه 6 مهر، برنامه ی کار در منزل را براتون اعلام  می کنم.
تحویل کارها، روز دوشنبه 8 مهر خواهد بود.


نوشتنی ها :
مشق فارسی ( دفتر مشق ) = واژه های صفحه ی اول فارسی (1) که قبلاً مطالعه کرده اید حالا هر واژه را با یک معنی در دفتر مشق بنویسید.
سؤالات زیر را در دفتر مشق وارد کنید و پاسخ دهید.
1ـ كدام يك از جمله‌های زير نشان‌دهنده‌ي زمان حال است؟
    1) آن مرد از مسجد بيرون می رود.              2) من اين كتاب را خوانده‌ام.
    3) من موجودی كوچك و لاغر اندام بودم.       4) انشاءا... به مكّه خواهم رفت.
2 ـ فعل كدام جمله داشتن حالتی را نشان مي‌دهد ؟
    1) دانيال لب به سخن گشود.                      2) فرزانه شروع به خنديدن كرد.
    3) آرمین از دانشگاه برمی گردد.                   4) فريده ازخواندن كتاب لذت می برد.
3 ـ كدام يك از جمله‌های زير نشان دهنده‌ی زمان حال است ؟
    1) نادر باغچه را بيل زد.                                   2) نامه‌ای به پدرش خواهد نوشت.
    3) راننده‌ای آسوده خيال را در نظر آوريد.            4) نزد پدرحرفه‌ی قنّادی را يادگرفته بود.
4 ـ كدام يك از كلمه‌های زير به تنهايی يك جمله است ؟
    1) ديدن                     2) ديدم                         3) ديدار                        4) ديداری
5 ـ كدام گزينه فعل است؟
    1) خوردن                  2) كردار                       3) آشاميدنی                  4) نیستم


ریاضیات = مسئله های زیر را دردفتر ریاضی واردکرده و پاسخ دهید.
1ـ دانش آموزان کلاس اوّل دبستانی 35 نفرند .
کلاس دوّم 3 دانش آموز بیشتر از کلاس اوّل و کلاس سوّم 4 نفر دانش آموز کمتر از کلاس دوم دارد .
این سه کلاس روی هم چند دانش آموز دارند ؟ 

2 ـ  مجموع پول سه نفر 43720  تومان است .
اوّلی 18250 تومان و دوّمی 105 تومان بیشتر از اوّلی پول دارد.       
حساب کنید سوّمی چند تومان پول دارد ؟

3 ـ کارگری در هر هفته 6  روز و روزی 8 ساعت کار می کند .
اگر مزد او ساعتی 5000 تومان ؛ مزد هفتگی او چند تومان است ؟

4 ـ حسن در هر ساعت 9 صفحه از کتاب داستان خود را مطالعه می کند.
او در چند ساعت 81 صفحه می خواند؟

5 ـ می خواهیم برای  72  نفر دانش آموز بستنی تهیّه کنیم . اگر هر 8 بستنی در یک جعبه باشد.
برای پذیرایی از تمام دانش آموزان به چند جعبه  بستنی نیاز داریم؟

6 ـ  محیط مثلّث متساوی الاضلاعی به  ضلع  4  سانتیمتر با محیط مربّعی برابر است.
اندازه ی طول هر ضلع مربّع چند سانتی متراست  ؟

7 ـ علی 9 دفترچه و 5 مداد را به قیمت  15000  تومان خریـد.
اگر قیمت  هر مداد 300  تومان  باشد  قیمت هر دفترچه چند تومان است؟

8 ـ باغداری 16 کیسه کود شیمیایی خرید. وزن هر کیسه کود 45 کیلوگرم  بود .
اگر قیمت  یک کیسه کود  3420 تومان باشد ، قیمت یک کیلو کود شیمیایی چند ریال است؟


خواندنی ها :
ـ مرور واژه ها ( صفحه ی اول ) و یادگیری معنی آن ها
ـ فارسی 1 = درس تماشاخانه ( درس اول )
ـ مرور درس اول اجتماعی
ـ مطالعه ی آزاد هر شب ( کتاب قصه و ...)

منتشر شده در 06 مهر 1398 ساعت 20:08