عصرانه (تکالیف) دوشنبه 8 مهر

بچّه های عزیز به علّت آلودگی هوا و تعطیلی فردا دوشنبه 7 مهر، برنامه ی کار در منزل را براتون اعلام  می کنم.

نوشتنی ها :
5 کلمه از درس اول فارسی (1)  "تماشاخانه " انتخاب کنید و با هر کلمه یک جمله در دفتر مشق با خط زیبا بنویسید.


جدول زیر را در دفتر مشق خود وارد کنید و جاهای خالی را با حروف مناسب پر کنید.
شما در این نمونه با تفاوت (گذار و گزار) در کلمات مختلف آشنا می شوید.
               


به سه سؤال زیر در دفتر مشق خود پاسخ دهید؟
برای یافتن پاسخ این سؤالات، داستان ( توقّع بیجا ) در قسمت " بیشتر بدانیم " صفحه ی نخست سایت، را بخوانید.
1 ـ وقتی مرتضی متوجّه شد که سرسفره آب نیست چه کرد؟ به نظر شما کار مرتضی صحیح است؟
2 ـ آیا این درست است که از دیگران انتظار داشته باشیم کارهای شخصی ما را انجام دهند؟ چرا؟
3 ـ نمونه ای از کارهای شخصیتان را که خودتان انجام می دهید، برایم بنویسید.


ریاضیات : سؤالات زیر را در دفتر ریاضی بنویسید و پاسخ دهید:
1 ـ عدد ( دویست و هفتاد میلیون و هفده هزار ) را با رقم بنویسید ؟
2 ـ مجموع دو عدد ( سه میلیون و نهصد و شصت ) و ( هشتصد و پنجاه میلیون و دوازده هزار ) را به دست آورید .
3 ـ  طول مستطيلی را سه برابر و عرض آن را دو برابر می كنيم. مساحت مستطيل چه تغييری می كند؟
     1) 2 برابر می شود             2) 5 برابر می شود          3) 3 برابر می شود             4) 6 برابر می شود


خواندنی ها :
ـ مطالعه ی آزاد کتاب، هر شب
ـ مطالعه ی درس اول هدیه ها که در کلاس کار شد و یاد گرفتن آن

منتشر شده در 07 مهر 1398 ساعت 22:23