سه وروجک و محیط زیست

این سه وروجک دوست داشتنی ، یک اجرای عالی داشتن.
اونا به کمک هم، برای قسمتی از تابلوی محیط زیست، یک نمایش زیبا و آموزنده، طراحی و اجرا کردن.
آفرین پسرا ! عالی بود !

 

منتشر شده در 18 مهر 1398 ساعت 20:55