آنگاه پس از تندر

اولین جلسه ادبی کلاس با پیشنهاد امیر یوسف ، برای اجرای یک شعر بلند از اخوان ثالث ؛ برگزار شد.
انتخاب او شعری به نام " آنگاه پس از تندر " بود.
او در خواندن و ارائه ی آن و احساسی که ایجاد کرد، موفق بود.
متشکرم یوسف !

منتشر شده در 18 مهر 1398 ساعت 21:01