انحنا درخاک انداز بچه ها

ـ آقا اجازه ! این خاک اندازها کمی انحنا در وسط دارد و موقع جمع آوری خرده ریزه ، اذیت می شیم.

ـ احتمالاً کیفیت مواد ساخت اون باشه.
  به نظرم باید عوض شن.
  حالا ببینم چه می کنم . باید فرصت بدید پسرا !!
و چند روز بعد ، هدیه ی آقا معلم به بچّه ها ، جاروهای کوچکی بود که آن مشکل را نداشت .

منتشر شده در 28 مهر 1398 ساعت 22:15