برنامه درسی جدید

از امروز 13 آبان ، با حضور مربی قرآن و تعیین ساعات درسی ایشان ، تغییراتی در برنامه ی درسی هفته اایجاد شده است.
برنامه ی جدید را در صفحه نخست قسمت برنامه ها ، ببینید.

منتشر شده در 13 آبان 1398 ساعت 19:48