13 آبان

امروز 13 آبان بود. یک روز خاص برای همه ی بچّه های سرزمین ایران !
بچّه ها برای دومین بار ، بدون کیف به مدرسه اومدن رو تجربه کردن !!
دروس طبق برنامه ارائه شد . بچّه ها خوب درک کردن که بدون کتاب و دفتر هم می شود ، دروس رو پیگیری کرد .
فعالیت های فوق العاده ی امروز کلاسمون ، اجرای مسابقه ی ماشین های بادی ( پروژه ی تابستان ) ؛ اجرای مسابقه ی اطّلاعات عمومی ( 4 گروه کلاسی ) و توقف قطار مطالعه و بررسی واگن های آن بود. فرصتی برای مسابقه ی عکس کودکی نداشتیم .
این مسابقه در روزهای آینده انجام خواهد شد.منتشر شده در 13 آبان 1398 ساعت 20:00