آرشیو نوشته ها

تشخیص تعداد جملات در یک متن

بچّه ها؛ مطلب زیر مهم است ، چند بار مطالعه کنید و نمونه هایی از آن را در متن دروس کتاب فارسی خود کار کنید.
برای شمردن تعداد جمله های يك متن :
1 ـ تمام فعل های متن را می شماريم .
2 ـ فعل هايی كه به قرينه حذف گرديده اند را می شماريم .
3 ـ نگاه می كنيم ؛ متن دارای شبه جمله ( منادا يا صوت ) می باشد ؟د؟
فعل هایی که به قرینه حذف می شوند :
مثال 1 : توانگری به هنر است نه به مال و بزرگی به عقل است نه به سال .
كه در آن دو فعل « است » حذف شده است .
مثال 2 : گيرم كه تو رفتی . چه فايده ؟
در این جمله ، از روی معنی در می يابيم فعل « دارد » حذف شده است .
مثال 3 : یکی را گفتند : عالِم بی عَمَل به چه ماند ؟ گفت : به زنبور بی عسل .
در این جا ، به ظاهر ، سه فعل وجود دارد ( گفتند ـ ماند ـ گفت )، امّا با کمی دقّت می بینیم جای فعل « ماند » در آخر عبارت خالی است ؛
پس با توجّه به فعل حذف شده ی ( ماند ) ، در این عبارت ؛ چهار جمله ، وجود دارد .
شبه جمله ( منادا يا صوت ) :
منادا معمولاً با حرف ندا می آيد . در فارسی حروف ندا زياد هستند که معروف ترين آن ها عبارتند از : « ای ، يا ، ايا ، .... »
گاهی حرف ندا را در عبارت حذف می كنند ولی لحن كلام به گونه ای است كه می شود منادا بودن آن را تشخيص داد .
مانند : بچّه ها ، برای رفتن به گردش علمی آماده باشید .
در این جمله حرف ندا از ابتدای جمله حذف گرديده ولی می توان دريافت كه « بچّه ها » چون مورد خطاب قرار گرفته اند ؛ منادا می باشد .
صوت ها معمولاً كلماتی هستند كه قسمت هایی از جمله می باشند و با آمدن آن ، بقيه ی جمله حذف شده است . بنابراین بايد همان كلمه ی صوت را به عنوان يك جمله حساب كنيم .
مانند : آفرين ! در اصل ( آفرين بر تو باشد . ) بوده است كه از اين جمله تنها كلمه ی اوّل مانده و بقيه حذف شده است .
اصوات برای برخی از كارها به كار می روند :
برای تاسف و درد مانند :  آه ، وای ، فریاد ، درد ، دریغا
برای دستور مانند : خاموش ، ساکت ، یالله ، بسم الله
برای تعجب مانند : عجبا ، شگفتا ، به ، وه
برای آرزو و مانند :  کاشکی ، کاش ، ای کاش
برای دعا مانند : آمین ، الهی ، بار الها
برای تشویق مانند : به به ، آفرین ، مرحبا ،بارک الله
برای تنبیه مانند : مبادا ، هان
برای احترام مانند: چشم ، به چشم ، بله قربان
برای قبول و تصدیق مانند : بله ، آری

منتشر شده در 24 آبان 1396

پرتره آقای واعظی

خدای من ...
وقتی تخته ی کار بچّه ها از انجام تمرین و درس خسته بشه ؛ می شه تخته ی نقّاشی و تصویر آقای واعظی !!!
آقای بنیامین چه کردی ؟!  اونم در یک فرصت کوتاه !!! فوق العاده بود پسر !!!

پرتره، به نقّاشی یا عکس یا تصویری از صورت یک شخص گفته می شود.

منتشر شده در 01 آبان 1396

ما خستگی ناپذیریم

گروه علمی کلاس ، تمام سعی خود را دارد تا در طول روز فرصت هایی پیدا کند و خدمات علمی خود را که شامل: حل تمرین، پرسش، رفع اشکال و مرور دروس می باشد، به بچّه ها ارائه دهند.
آن ها هرگز خسته نمی شوند و بچّه های کلاس همراه آن ها هستند.
آن ها همکاران خوبی برای من هستند.
ما به دنبال فرصت های طلایی هستیم.


موفّق باشید پسرا ...

منتشر شده در 01 آبان 1396

وقت انتظار

نزدیک ساعت 2 بعد از ظهر بود و داشتم مدرسه رو ترک می کردم که در حیاط چشمم به سیّد امیر محمّد افتاد .
در گوشه ای از حیاط تکیه به دیوار داده بود و با خیال راحت کتاب می خوند.
اون قدر غرق قصّه ی کتابش بود که ابتدا متوجّه من نشد.
دوستمون در انتظار والدین خود ، از فرصت استفاده کرده بود و مشغول مطالعه شده بود.
چه خوب !!
خوشحالم که بچّه ها علاقمندی شون به مطالعه بیشتر شده است.
آفرین به سیّد امیر محمّد!!منتشر شده در 01 آبان 1396