آرشیو نوشته ها

خمیر بازی

در ادامه ی آزمایش های علمی بچّه ها ؛ رادمان و یاسین مفهوم مخلوط ها را ، برای دوستان خود یادآوری کردند.
آن ها با مخلوط آرد ، نمک و آب ، یک نوع خمیر بازی درست کردند و بچّه ها با خمیر آن ها اشکال مختلفی درست کردند.
متشکرم بچّه ها!

منتشر شده در 30 اردیبهشت 1397

روز مسابقه

روز مسابقه فرا رسید.
بچّه های کلاس در مجموع 10 گروه ، برای رقابت تشکیل دادند.

      

 

 

برنده ی مسابقه ، گروه (نبوی ـ قربانی) بودند.
ماشین این گروه توانست بیشترین مسافت را طی کند.


سیّد امیر محمّد ، رمز سرعت ماشین خود را در عوامل زیر می دانست :
ـ اصطکاک کم چرخ ها
ـ توجّه به محلِ خروج هوا
ـ تنظیم بادکنک به طوری که هنگام خروج هوا ، کمتر تکان بخورد.

منتشر شده در 23 اردیبهشت 1397

آزمایشی پر از رنگ

چگالی مواد ، مولکول های دو قطبی و تاثیر روغن کاج ، صحبت های علمی امروز سیّد امیر محمّد ، با بچّه ها بود.منتشر شده در 20 اردیبهشت 1397

ادامه ی جلسات بررسی کتاب

طبق برنامه ی تنظیم شده ، بچّه ها 5 دقیقه فرصت دارند ، نظرات خود را درباره ی کتابی که مطالعه کردند ، ارائه دهند.
همچنین قسمت هایی از کتاب را برای دوستان خود بیان نمایند.منتشر شده در 20 اردیبهشت 1397

شیرینی پایان وقت

پدر بزرگ من زندگی پر ماجرایی داشت.
این جمله ی امیر محمّد ، شروع آشنایی ما ، با پدربزرگ مهربون ایشون بود.
امیر محمد 5 دقیقه صحبت کرد و پایان وقت بچّه ها را با یاد پدربزرگ ، شیرین کرد.

منتشر شده در 19 اردیبهشت 1397