آرشیو نوشته ها

نقد و بررسی کتاب

ما امروز تونستیم دو کتاب دیگه رو به کمک جلسات ادبی بچّه ها ، مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

منتشر شده در 06 خرداد 1397

فعالیت علمی آریا

آریا توانست با اجرای یک فعّالیت علمی مربوط به درس علوم ، امتیازی خوبی کسب کند.
متشکرم آریا !

منتشر شده در 06 خرداد 1397

کیان و علیرضا

روزهای پایانی سال و جمع بندی دروس و پرسش و پاسخ درسی با اجرای برنامه های کوتاه بچّه ها همراه است.
کیان و علیرضا با ماجراهای شنیدنی پدربزرگ های مهربون ، حاضر شدند.منتشر شده در 04 خرداد 1397