آرشیو نوشته ها

پیشرفت 22

یکشنبه 31 تیر 1397
برای اداره ی بهتر کارها ، کشور را به قسمت های مختلف تقسیم کردند ، که به هر قسمت از آن ؛ استان می گویند.
آیا می دانید کشور ما چند استان دارد ؟
حالا نام هر استان و مرکز آن را بنویسید.

منتشر شده در 31 تیر 1397

پیشرفت 21

شنبه 30 تیر 1397
نام سه کتابی که مطالعه کرده اید و برای شما جالب بوده ، برای من بنویسید.
نام کتاب ؛ نام نویسنده ؛ نام مترجم ( اگر ترجمه شده است .) ؛ نام انتشارات

منتشر شده در 30 تیر 1397

پیشرفت 20

جمعه 29 تیر 1397


بچّه ها ؛ چند روز پیش درس 6 اجتماعی را مطالعه کردید . این درس مربوط به منابع آب ایران بود.
اگر از منابع آب به درستی استفاده نشود ، دچار مشکلات زیادی خواهیم شد.
حالا شما ، دو پیشنهاد برای استفاده ی بهتر از آب ، در دفتر خود بنویسید.
از این که مراقب قطره های با ارزش آب هستید ؛ خیلی خوبه ...

منتشر شده در 29 تیر 1397

پیشرفت 19

پنجشنبه 28 تیر 1397
فارسی :
21 ـ حِصار = دیوار
22 ـ حَریق = آتش سوزی
ریاضی :
23 ـ
تعدادی مداد را بین 60 نفر تقسیم کردیم ، به هر نفر 5 مداد رسید و 20 مداد باقی ماند.
اگر آن ها را بین 40 نفر تقسیم کنیم ، به هر نفر چند مداد می رسد ؟
24 ـ حمید با یک میله ی فلزی به طول یک متر و 25 سانتی متر ؛ یک پنج ضلعی با اضلاع مساوی ساخت .
اندازه ی هر ضلع این پنج ضلعی چند سانتی متر است ؟
روخوانی :
درس 8 اجتماعی ( راه ها و حمل و نقل 1 ) صفحه ی 37 تا 42
ثبت مطالعه ی روزانه کتاب 

منتشر شده در 28 تیر 1397

پیشرفت 18

چهارشنبه 27 تیر 1397
بچّه ها از انرژی هایی که به من دادید متشکرم .

فارسی :

19 ـ تدبیر = چاره اندیشی
20 ـ چشم نواز = زیبا و جالب
ریاضی :
21 ـ محیط مثلّث متساوی الاضلاعی به  ضلع  4  سانتیمتر با محیط مربّعی برابر است .
اندازه ی طول هر ضلع مربّع چند سانتی متراست  ؟
22 ـ علی 9 دفترچه و 5 مداد را به قیمت  15000  تومان خریـد .
اگر قیمت  هر مداد 300  تومان  باشد  قیمت هر دفترچه چند تومان است ؟
روخوانی :
درس 7 اجتماعی ( نواحی صنعتی ایران ) صفحه ی 32 تا 36
ثبت مطالعه ی روزانه کتاب 

منتشر شده در 27 تیر 1397