آرشیو نوشته ها

رنگین کمان رنگ ها

مسئولیت تجزیه نور خورشید رو پرهام به عهده داشت و آموزش های کلاسی بچه ها رو در گروه های سه نفری ، تکمیل کرد.
متشکرم پرهام !! منتشر شده در 30 مهر 1397

سفرنامه

بچّه ها در سفرها ، کنار خانواده ، تجربیات تازه و دست اول کسب می کنند.
سفر در سرزمین ایران عزیز و دیگر کشورها خاطرات فراموش نشدنی را به همراه دارد.
ما ، در کنار درس علوم اجتماعی ، سفرنامه های بچه ها را رقم می زنیم.
امیر عباس در سفرنامه ی خود ، ما را با کشور روسیه و برخی از شهرهای آن و آداب و رسوم مردم این سرزمین آشنا کرد.منتشر شده در 30 مهر 1397

کتاب های خوشمزه

این بچه ها یعنی : علی یار و محمد علی و آریا و فرهاد ،
با نقد و بررسی دو کتاب ؛ مزهّ ی کتاب ها رو به بچّه ها نشون دادن !!
عالی بود پسرا ...


منتشر شده در 25 مهر 1397

شادیبا 3 ( بازی های رایانه ای )

دوست بسیار ساکت و آروم کلاسمون ـ بنیامین خاتمی ـ امروز ساکت نبود !!
محترمانه و با لبخند اومد و  طرح ایده ی خود را درباره ی استفاده از بازی های رایانه ای ، به کلاس ارائه داد.
از اینکه بچّه ها رو درگیر گفت و گوی خود کرده بود ، عالی بود.
متشکرم بنیامین ! تو فوق العاده ای ...منتشر شده در 25 مهر 1397

شادیبا 2 ( کمی خطرناک )

امروز ( سه شنبه 24 مهر ) ، شروین تغییرات شیمیایی مواد را با دو آزمایش ، به بچّه ها نشان داد.

شروین با همکاری والدین خود و توجه به رعایت نکات ایمنی ،
واکنش ترکیب پرمنگنات پتاسیم و آب اکسیژنه را انجام داد.
او تغییر شیمایی حاصل از این واکنش را با کمی مایع ظرفشویی به صحنه ی زیبایی تبدیل کرد.
متشکرم شروین !منتشر شده در 25 مهر 1397