آرشیو نوشته ها

رنگین کمان رنگ ها

مسئولیت تجزیه نور خورشید رو پرهام به عهده داشت و آموزش های کلاسی بچه ها رو در گروه های سه نفری ، تکمیل کرد.
متشکرم پرهام !! منتشر شده در 30 مهر 1397

چقدر زیاد !

امسال در مهر ماه ، پرهام مسئولیت امور بهداشت کلاس رو به عهد داشت.
او در جمع آوری کاغذهای باطله ی بچّه ها هم به من کمک می کرد.
امروز پس از 30 روز ، با یک کیسه پر از کاغذ های قیمتی روبه رو هستیم.
این خیلی زیاد است !
قرار است این کاغذها به ایستگاه بازیافت برده شود تا دور ریخته نشود.
کاغذ ، یک کالای پُر قیمت است و برای تهیه ی آن هزینه های زیادی در دنیا مصرف می شود.


ممنون از پرهام که به ما در این کار مهم ، کمک کرده است.

منتشر شده در 30 مهر 1397

سفرنامه

بچّه ها در سفرها ، کنار خانواده ، تجربیات تازه و دست اول کسب می کنند.
سفر در سرزمین ایران عزیز و دیگر کشورها خاطرات فراموش نشدنی را به همراه دارد.
ما ، در کنار درس علوم اجتماعی ، سفرنامه های بچه ها را رقم می زنیم.
امیر عباس در سفرنامه ی خود ، ما را با کشور روسیه و برخی از شهرهای آن و آداب و رسوم مردم این سرزمین آشنا کرد.منتشر شده در 30 مهر 1397

گنج آکولاد

                     
شنبه 28 مهر ماه شروع یک کاوش بزرگ برای به دست آوردن گنج آکولاد !!
گنج آکولاد ، همان صندوقچه ی ریاضی است که به کمک دو گروه کلاسی در کنار هم ، 4000 مسئله ی ریاضی را حل خواهیم کرد و به گنج های با ارزش درون آن خواهیم رسید.
هر گروه 2000 مسئله حل خواهد کرد و گروهی که زودتر 2000 مسئله ی خود را تمام کند ، می تواند به گروه دیگر کمک کرده تا هر چه زودتر به مرز 4000 مسئله برسیم.
قفل اوّل یک رمز سه رقمی است . و با هر 1000 مسئله یک رمز آن گشوده خواهد شد . و کلید 1000 مسئله ی آخر ، در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
و به زودی گنج در اختیار شما خواهد بود ...
ما فقط 55 روز فرصت داریم .

منتشر شده در 27 مهر 1397

کتاب های خوشمزه

این بچه ها یعنی : علی یار و محمد علی و آریا و فرهاد ،
با نقد و بررسی دو کتاب ؛ مزهّ ی کتاب ها رو به بچّه ها نشون دادن !!
عالی بود پسرا ...


منتشر شده در 25 مهر 1397