آرشیو نوشته ها

گفتم : بهار؛ خندید


گفتم : جوانه ، خندید ! 
گفتم : بهار ، خندید ! 
گفتم که باغ دارد نقش و نگار ، خندید ! 
گفتم : شکوفه خندید
گفتم : بنفشه رویید  
به به چه بوی خوبی !
خندید و باز خندید
گفتم که خنده خوب است 
امّا جواب من نیست
حرف من از بهار است 
خندیدن تو از چیست ؟
خندید و گفت : این فصل 
با خنده کار دارد     
لبخندهای من هم  
بوی بهار دارد ! 

« مصطفی رحماندوست »  

منتشر شده در 26 اسفند 1397

برنده ی مسابقه ی عکس کودکی

از 22 نفر شرکت کننده در مسابقه ی عکس کودکی که روز دوشنبه بیست اسفند برگزار شد ؛
شروین حبیبی توانست 17 تا از دوستانش را شناسایی کند و برنده ی این مسابقه شود.
تبریک به این دوستِ دوست داشتنی !!!
هدیه ی ایشان ، فروردین ماه ، تقدیم خواهد شد.
بچّه های شرکت کننده در این مسابقه ؛ کارت عصرانه و خرید ، دریافت می کنند.

منتشر شده در 23 اسفند 1397

مزرعه سبزیجات 5


بنیامین و خیارهای مزرعه اش ، حال خوبی به همه ی ما داد.

منتشر شده در 19 اسفند 1397

مسابقه عکس کودکی

آخرین فرصت تحویل عکس برای مسابقه ی عکس کودکی ، روز شنبه 18 اسفند می باشد.
اجرای مسابقه 20 اسفند خواهد بود.
علاوه بر ، نفر اوّلِ مسابقه ، تمام شرکت کنندگان ، هدیه خواهند گرفت.

منتشر شده در 14 اسفند 1397

کاهوی خوشمزه ی کوشان

کوشان در مزرعه ی سبزیجات ، با طعم خوشمزه کاهو 
در چهارمین گشت و گذار علمی

منتشر شده در 12 اسفند 1397