فرم پرداخت شارژ برنامه‌های تابستانی

به اطّلاع عزیزان می رسانم ؛ مبلغ اعلام شده برای استفاده از برنامه های تابستانی ، صرف هزینه ی سایت کلاس دوست داشتنی خواهد شد.